100% Ψηφιακό 100% Digital

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες online. Πάρτε προσφορά, αγοράστε ή ανανεώστε όλα τα προϊόντα μας online. Our services are accessible online. Get a quote, buy or renew all our products online.

Έχεις τον έλεγχο You’re in control

Επιλέξτε το επίπεδο κάλυψης, προσθέστε τυχόν πρόσθετες καλύψεις που χρειάζεστε και δείτε αυτόματα το κόστος. Choose your level of cover, add any extras you need and see the cost automatically.

Πληρώστε σε μηνιαίες δόσεις Pay monthly

Πληρώστε την ασφάλεια σας σε ίσες μηνιαίες δόσεις χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Pay your policy in equal monthly installments using your credit card with no extra charges.

Εκπτώσεις και Συνδυαστική Discounts and Bundles

Προσαρμόστε το συμβόλαιο στις δικές σας ανάγκες και πάρτε εκπτώσεις, επιλέξτε τη συνδυαστική ασφάλιση και εξοικονομήστε ή επιλέξτε το All in ONE εξοικονομήστε ακόμη περισσότερα. Get discounts as you customise your options, bundle policies to save more or choose All in ONE to save BIG.

Το καλάθι μου My Cart

Δείτε ή ενημερώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Βρείτε τα συμβόλαια και τις συναλλαγές του λογαριασμού σας, οποιαδήποτε στιγμή 24/7. Προβολή, εκτύπωση ή αποθήκευση όλων των εγγράφων σας online. View or update your personal information. Find your policies and account transactions anytime 24/7. View print or save all your documents online.

Έχετε απαίτηση; Got a claim?

Δείτε τη διαδικασία απευθείας online. See the process right away online.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH QUOTE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR QUOTE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ PROPERTY QUOTE

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OLD SYSTEM

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR RENEW

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OLD SYSTEM

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ PROPERTY RENEW

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OLD SYSTEM

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH RENEW